Information for Dutchies overseas about voting outside the Netherlands (in Dutch)  

06-07-2018

Information for Dutchies overseas about voting outside the Netherlands (in Dutch)  

Tweede Kamer: debat stemmen vanuit buitenland
Vorig jaar bij de Tweede Kamer verkiezingen liep niet alles goed – weet u nog? Op woensdag, van 14.00u tot 16.00u, vond er in de Tweede Kamer een overleg plaats over het stemmen vanuit het buitenland (als het goed is terug te zien via de site van de Tweede Kamer of via de app Debat Direct) – de laatste keer dat hier een update was, was afgelopen maart; in de tussentijd zijn we een nieuwe regering rijker geworden. Zie hier voor de laatste update.

Het debat van vandaag, 4 juli bouwde hier uiteraard op voort. Het gaat te ver om alle punten nauwgezet hier op te sommen, maar 3 springen er in de voorbereidingsfase op uit:

 1. De mogelijkheid tot volmacht wordt onder druk gezet, althans er wordt onderzoek gedaan naar invoering van een systeem van early voting zodat de volmacht meer beperkt (of verboden?) kan worden. Het kabinet stelt in een brief van 15 juni jl.: “Het kabinet wil toewerken naar experimenten met vormen van early voting om daarmee de behoefte aan het geven van volmachten te verminderen.”
  Deze maatregel komt niet uit de lucht vallen – al veel landen om ons heen werken met dit systeem. Volgens internationale waakhonden (zoals de OVSE) doorbreekt de volmacht immers het stemgeheim, een van de fundamenten van vrije, eerlijke en geheime verkiezingen.
  Voor die stelling is zeker begrip op te brengen. Anderzijds is de volmacht voor veel Nederlanders buiten Nederland de best mogelijke oplossing om veelal onbetrouwbare posterijen (puntje UWV) te omzeilen. Wellicht kunnen de parlementariërs hier nog op wijzen.
 2. Briefstembewijs: al eerder was al toegezegd dat het stembiljet per email zal worden toegezonden. Maar: zonder briefstembewijs heb je niets aan dat stembiljet – alleen samen kun je er mee stemmen. Nu heeft de minister aangegeven dat “het Ministerie van BZK dit jaar [gaat] onderzoeken of en zo ja op welke wijze ook het briefstembewijs (de stempas voor de kiezers in het buitenland) per mail aan de kiezers in het buitenland zou kunnen worden verzonden. “ Dit is positief, want hiermee zou echt een verbetering van het stemproces op kunnen treden.
 3. Elektronisch stemmen: kort gezegd zit het er voorlopig niet in. Hier een paar relevante passages:
  “Ons stemproces is nu, omdat bij het stemmen geen digitale middelen worden gebruikt, niet kwetsbaar voor digitale dreigingen en risico’s. Het kabinet wil, gelet op de dreigingen die worden onderkend, die kwetsbaar- heden niet in het stemproces introduceren.
  (…) Het kabinet vindt dat de invoering van de stemprinter de risico’s voor het stemproces vergroot, omdat digitale manipulatie van het stemproces niet is uit te sluiten.
  (…) geconcludeerd [wordt] dat, in ieder geval bij de huidige stand der techniek, het toepassen van blockchain technologie in het verkiezingsproces niet wenselijk is.”
  Het kabinet sluit voor de toekomst niets uit: “Het Ministerie van BZK sluit zijn ogen niet voor nieuwe technologische ontwikkelingen die het mogelijk kunnen maken het verkiezingsproces te verbeteren en te vernieuwen.”

Tot slot: de brief maakt geen melding van extra briefstembureaus voor de aankomende verkiezingen (Europees Parlement) – terwijl deze nu juist nodig zijn in landen waar relatief veel Nederlanders wonen in combinatie met grote (reis)afstanden. Ook hier geldt; parlementariërs, kijkt u even mee?

 

GNBCC | News