Update on (draft) bill double nationality for Dutch Citizens

14-09-2018

Update on (draft) bill double nationality for Dutch Citizens

There are developments in Dutch politics regarding the (draft) bill about double nationality for Dutch citizens. For an update, please follow this link, or read the article (in Dutch) below: 

11 september 2018
Zojuist heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin - eindelijk - iets concreter gesproken wordt over het (concept) wetsvoorstel dubbele nationaliteit. Kort samengevat komt het er op neer dat i.v.m. (onder meer) de complexiteit van de lagen van wetgeving die hier mee gemoeid zijn, én de nog verwachte beslissing van het Hof van Justitie in de zaak "Tjebbes" (beslissing nog voor het eind van het jaar verwacht) het concept-wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2019 het publieke levenslicht zal zien.

Daar houden we de Staatssecretaris graag aan. En daarmee zou het dus best kunnen dat dit onderwerp inhoudelijk meegaat de verkiezingen in van zowel de Provinciale Staten (20 maart 2019) en het Europees Parlement (23 mei 2019).

Let op: zoals al eerder gezegd zal het aankomende wetsvoorstel waarschijnlijk bijzonder gunstig zijn voor hen die zélf naar het buitenland zijn verhuisd. Maar: waarschijnlijk niet voor hun kinderen. Dat zou vreemd zijn: vaak zijn juist die kinderen veel meer 'duaal' dan de ouders. Maar goed - we gaan het zien.

U kunt de brief hier downloaden en lezen. Meer actie & reactie volgt nog, stay tuned.

Source: Eelco Keij, https://eelcokeij.com/2018/09/11/update-dubbele-nationaliteit-concept-wetsvoorstel-1e-kwartaal-2019/.

GNBCC | News