Deel Buitenlandse Stemmen Voor Europarlement Komt Niet Of Te Laat Aan

24-05-2019

Deel Buitenlandse Stemmen Voor Europarlement Komt Niet Of Te Laat Aan

Het lukt een deel van de Nederlanders in het buitenland niet om hun stem voor de Europese Parlementsverkiezingen op tijd uit te brengen. Verschillende geregistreerde kiezers ontvangen hun stembewijs te laat of helemaal niet, erkent de gemeente Den Haag na klachten van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland.

Den Haag is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkiezingen voor Nederlanders in het buitenland. 'Er zijn nu eenmaal landen waar de postbezorging minder betrouwbaar is', laat een woordvoerder weten. 'Dat raakt direct aan ons verkiezingsproces en is dus een punt van zorg'

Stempas ontvangen

Veel kiezers in het buitenland claimen hun 'briefstembewijs' niet op tijd te hebben ontvangen. Zo'n 600 mensen vulden de kaart in.

Vertraagde post

Nederlanders in het buitenland, naar schatting ongeveer een miljoen, kunnen hun stem per post uitbrengen. Zo'n 60.000 personen hebben zich hiervoor geregistreerd. Zij ontvangen voorafgaand aan de verkiezingen een briefstembewijs van de gemeente Den Haag. Dat document wordt twaalf weken voorafgaand aan de verkiezingen verstuurd, maar in de praktijk blijkt het soms niet of te laat aan te komen.

'Helft niet op tijd'

Voorzitter Eelco Keij van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland hekelt de procedure per post. Ongeveer de helft van de kiezers in het buitenland ontvangt het briefstembewijs te laat of helemaal niet, blijkt uit een (niet-representatieve) peiling op de website van de stichting. Onder meer in Zuid-Amerika en Afrika, maar ook op andere plaatsen in de wereld zijn er problemen. Daarnaast is onduidelijk hoeveel ingevulde en teruggestuurde stembiljetten vervolgens op tijd in Nederland aankomen.

Ontvangers van een briefstembewijs moeten dat samen met het stembiljet (dat wel via internet te downloaden is) en een kopie van hun paspoort terugsturen. Geen goede opzet, zegt Keij. 'Overal wordt gezegd dat je nooit een kopie van je paspoort moet opsturen, maar hier is het verplicht. In een knaloranje enveloppe nog wel.'

Digitaal

De VVD stelde afgelopen week Kamervragen over stemmen vanuit het buitenland. Om die reden wil het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor eventuele veranderingen in het stemproces, niet reageren.

De gemeente Den Haag benadrukt dat er verbeteringen zijn doorgevoerd en dat er nu minder klachten zijn dan bij de vorige verkiezingen. Zo hoeven kiezers uit het buitenland zich niet langer voor elke verkiezingsronde apart te registreren. Niettemin hoopt de gemeente dat het binnenkort mogelijk gaat worden om het briefstembewijs via andere wegen dan de post te krijgen, bijvoorbeeld via e-mail.

Keij is een voorstander van het digitaliseren. Dat digitaal stemmen ook risico's met zich meeneemt erkent hij, maar het huidige systeem is volgens hem notoir onbetrouwbaar.

Correcties en aanvullingen

In een eerdere versie van dit artikel stond dat volgens een schatting van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland ongeveer een derde van de kiezers het briefstembewijs te laat of niet ontvangen heeft. Inmiddels heeft de stichting zijn schatting naar boven bijgesteld: ongeveer de helft van de inzenders zegt het document te te laat of niet te hebben ontvangen. De steekproef is overigens niet representatief, want de invullers van de enquête zijn niet willekeurig gekozen, maar gaan zelf naar de website. Verder stond er abusievelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken waar Binnenlandse zaken had moeten staan.

Auteur: Stijn van Gils

 

Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1301760/deel-buitenlandse-stemmen-voor-europarlement-komt-niet-of-te-laat-aan

GNBCC | News