Call Up of Dutch Ministry of Foreign Affairs for Input About Current  Dutch Consular Service

07-06-2019

Call Up of Dutch Ministry of Foreign Affairs for Input About Current  Dutch Consular Service

OPROEP: Buitenlandse Zaken vraagt uw input over Consulaire Dienstverlening

De Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) ondersteunt graag de oproep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor uw input over de Consulaire Dienstverlening.

 

Het Ministerie schrijft:

"De consulaire beleidsnota heeft tot doel om de klant te informeren over de veranderingen, verbeteringen en aanscherpingen die zijn doorgevoerd en nog doorgevoerd zullen worden in de consulaire dienstverlening. Ook wordt er inzicht gegeven in de aantallen consulaire bijstand en aanvragen reisdocumenten."

U kunt reageren op zes vragen. Natuurlijk sporen we iedereen aan om alle vragen in te vullen, maar vanuit het perspectief van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland zijn met name vraag 3, vraag 4, vraag 5 en vraag 6 relevant.

 

---> Zie hier de link naar de internetconsultatie: https://www.internetconsultatie.nl/consulaire

 

GNBCC | News