Closure of Dutch Bank accounts (in Dutch) 

16-08-2019

Closure of Dutch Bank accounts (in Dutch) 

Reactie ING sluiten bankrekeningen: vervelend voor u, niets aan te doen

In onze nieuwsbrief eind juli hebben we vermeld dat we ING een brief hebben gestuurd. Waarom? Omdat we veel bezorgde reacties hebben ontvangen van Nederlanders en oud-Nederlanders die in het buitenland te horen hebben gekregen dat de ING hun bankrekening zou kunnen gaan opheffen. Onze brief kun je hier nogmaals te downloaden.

Afgelopen week hebben we een reactie van ING ontvangen; deze kun je hieronder integraal lezen. Ontnuchterende conclusie: de ING lijkt niet van plan om ook maar iets van de voorgenomen te plannen te wijzigen. Geen Nederlandse nationaliteit (meer)? Dan ook geen band met Nederland.

Wij hebben ING hierop geantwoord dat we inhoudelijk uitgebreider terug zullen komen bij hen, nadat we reacties van Nederlanders buiten Nederland hebben ontvangen. Ook hebben we om opschorting van hun besluit gevraagd.

  • OPROEP: Hierbij roepen we alle lezers op om via onze Facebook-pagina of via deze nieuwsbrief te reageren op de reactie van ING. Hoe gedetailleerder hoe beter!
  • Maar ook: steun ons vrijwilligerswerk bij de SNBN via een donatie, klein of groot! Voormalige donateurs veel dank! Doneren kan hier. Voor jouw / uw eigen zaak.
  • Ironie ten top, dat snappen wij ook wel: wij als SNBN hebben nu net zelf een ING rekening geopend. Hoe zit dat? –> Onze ING-rekening hebben we in april 2019 geopend, toen de huidige actie van ING nog niet bekend was. Omdat onze stichting geen bestuursleden heeft die in Nederland wonen, is het ook voor ons moeilijk om een Nederlandse bankrekening te openen. ING was één van de weinigen waarbij het, na heel veel vijven en zessen, uiteindelijk ging. Hoewel de SNBN een rekening heeft bij Transferwise, vinden we het belangrijk om ook bij een Nederlandse bank een rekening te hebben – net als jij!
  • Wellicht ten overvloede: niet alleen ING probeert rekeningen van Nederlanders Buiten Nederland op te heffen. Ook ABN AMRO doet dit, en van vrijwel alle banken weten we dat het niet of nauwelijks mogelijk is om een rekening te openen zonder Nederlands woonadres. De ING probeert nu om rekeningen op te heffen, daarom richten we onze pijlen nu tegen ING.

Voor meer informatie, ga naar : https://www.nederlandersbuitennederland.nl/reactie-ing-sluiten-bankrekeningen-vervelend-voor-u-niets-aan-te-doen/

GNBCC | News