Double Nationality (In Dutch)

20-09-2019

Double Nationality (In Dutch)

Een andere nationaliteit erbij / Dubbele nationaliteit: hoe zat het ook alweer?

Hieronder volgt in een notendop de basisuitleg van de (on)mogelijkheid tot een andere nationaliteit erbij (dubbele of meerdere) voor Nederlanders buiten Nederland, zo simpel mogelijk uitgelegd. Let op: dit is dus geen juridisch advies – ga altijd zelf navragen bij je eigen consulaat/ambassade en/of advocaat. De SNBN wordt ondersteund door experts Paul Munsell (woonachtig in de Verenigde Staten) en Kris von Habsburg (woonachtig in het Verenigd Koninkrijk), die u via onderstaand formulier nog vervolgvragen kunt stellen over uw eigen situatie. Lees a.u.b. wel eerst de basisinformatie goed door.

Hoofdregel en uitzonderingen

Het begint bij de Rijkswet op het Nederlanderschap. Kort gezegd luidt de “hoofdregel”: wanneer een Nederlander vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, verliest deze persoon automatisch het Nederlanderschap. –> “Als u […] vrijwillig een andere nationaliteit verkrijgt, geldt onder de gewijzigde Rijkswet […] dat het Nederlanderschap automatisch verloren gaat.” U krijgt dus géén waarschuwing hierover! Bovendien verliest u de Nederlandse nationaliteit onmiddellijk wanneer u een andere nationaliteit aanneemt, en heeft u geen recht op beroep.

Maar — en dat is bekend — er zijn tóch Nederlanders met een andere nationaliteit erbij.

Hoe kan dat dan, hoe zit dat?

Er zijn namelijk wettelijke uitzonderingen op de bovengenoemde hoofdregel.

Sinds 1 april 2003 gaat het Nederlanderschap niet automatisch verloren als u als meerderjarige (dwz 18 jaar of ouder) onder één van de volgende uitzonderingen valt:

Als u in het land van die andere nationaliteit bent geboren en u daar uw hoofdverblijf heeft op het moment dat u de andere nationaliteit krijgt als meerderjarige, dan verliest u het Nederlanderschap niet.

Als u vóór uw 18e jaar 5 jaar lang onafgebroken hoofdverblijf heeft gehad in het land van die andere nationaliteit en u de andere nationaliteit aanneemt als meerderjarige, dan verliest u het Nederlanderschap niet.

U verliest het Nederlanderschap niet als u de nationaliteit aanneemt van uw man/vrouw of geregistreerd partner.

Onder “geregistreerd partnerschap” wordt verstaan een burgerlijk partnerschap dat voldoet aan de Nederlandse eisen in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek. Als u jonger dan 18 jaar oud bent en trouwt, bent u automatisch meerderjarig onder de huidige Nederlandse wetgeving.

Let op! Een geregistreerd partnerschap in een ander land word soms maar niet altijd geaccepteerd in Nederland. Bijvoorbeeld momenteel erkent Nederland niet het Canadese Common Law als een duurzame relatie en worden alleen het Canadese huwelijk of geregistreerd partnerschap erkend (bijv. civil union in Québec of Domestic partnership in Nova Scotia)).

De 3e uitzondering is de meest bekende: als je trouwt met iemand van het land waarin je woont, mag je die nationaliteit aannemen en toch je Nederlanderschap behouden. U moet dan op de dag van het krijgen van de andere nationaliteit (naturalisatie) getrouwd zijn. U mag dan niet gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn.

Bovengenoemde uitzonderingen zijn slechts geldig sinds 1 april 2003. Heeft u vóór 1 april 2003 de andere nationaliteit aangenomen als meerderjarige (hoewel uw situatie nu onder de uitzonderingen zou vallen), dan heeft u waarschijnlijk het Nederlanderschap toch verloren. De wet kent bijna geen terugwerkende kracht voor situaties van vóór 1 april 2003.

 

Kinderen

Voor minderjarigen (tot 18 jaar) beschermt de wet het hebben van een andere nationaliteit erbij ‘beter’. Kinderen behouden normaal altijd de nationaliteit van de ouder(s). Dus zolang een ouder Nederlander is, blijft zo ook het kind Nederlander. In bepaalde situaties kunnen kinderen hun nationaliteit ook (automatisch) verliezen. Bijvoorbeeld als beide ouders hun nationaliteit verliezen door het aannemen van een andere nationaliteit. Kinderen hoeven (bij volwassenheid) voor de Nederlandse wet ook niet meer te kiezen voor de ene of de andere nationaliteit. Echter kan het andere land dat misschien wel eisen. Let ook op de tienjarenklok later als volwassene, zie hieronder.

Staatsloosheid

De huidige wetgeving staat niet toe dat iemand staatloos zou worden.

Nieuwe Nederlanders

De wetgeving stelt dat zij hun andere nationaliteit(en) moeten opgeven “tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verlangd”. De redelijkerwijze uitzonderingen zijn bijvoorbeeld als iemand een andere nationaliteit heeft van een land waarvan ze de nationaliteit niet mogen opgeven, al zouden ze het willen. Bijvoorbeeld Marokkanen en Argentijnen (zoals onze koningin Maxima want onder Argentijnse wet is het onmogelijk afstand te doen van die nationaliteit).

Conclusie: een andere nationaliteit erbij is meestal NIET mogelijk

Dit alles betekent dat slechts “uitzonderlijke” Nederlanders een andere nationaliteit erbij mogen hebben. Daarnaast is het zo dat in Europa verreweg de meeste landen de afgelopen decennia overstag zijn gegaan en allang niet meer moeilijk doen over dubbele nationaliteit. Ook landen als de VS, Australië en Canada hebben geen bezwaar tegen dubbele nationaliteit. Nederland kijkt dus achteruit, terwijl er steeds meer Nederlanders in het buitenland gaan wonen, de globalisering toeneemt en dubbele nationaliteit een steeds meer normaal verschijnsel is.

Bij uitzondering mogelijk en dan later alsnog automatisch verlies /  De tienjarenklok!

De huidige wetgeving heeft ook een regeling waardoor volwassenen met een andere nationaliteit erbij later alsnog automatisch hun Nederlandse nationaliteit kunnen verliezen. Dit komt door de zogenaamde tienjarenklok. Op het moment dat u volwassen wordt en een andere nationaliteit erbij hebt of krijgt gaat die klok tikken. Na 10 jaar verliest u dan alsnog automatisch en zonder waarschuwing de Nederlandse nationaliteit tenzij u voldoet aan een van de twee uitzonderingen.

A)            U woont officieel een jaar of langer in Nederland of in een Europese lidstaat (EU). De klok stopt en gaat terug naar nul totdat u naar buiten de EU verhuist.

B)            Binnen de tien jaar krijgt u een nieuw Nederlands paspoort, ID kaart of Bewijs van Nederlanderschap. De datum van afgifte telt, niet die van de aanvraag, wees (ruim) op tijd. De klok begint opnieuw te tikken vanaf de datum van afgifte (paspoort is geadviseerd).

Een andere nationaliteit erbij en de toekomst

Over de decennia zijn er veel wetswijzigingen geweest. Zo kan in de toekomst de wet ook weer wijzigen. Als u, of uw kind, ook een andere nationaliteit erbij heeft is het aan te raden dat u veranderingen in de Nationaliteitswetgeving in de gaten houdt.

Oud-Nederlanders

Heeft u de Nederlandse nationaliteit (ongemerkt/ongewild) verloren of opgegeven en daar (later) spijt van? Dan zijn er enkel beperkte mogelijkheden om de Nederlandse nationaliteit weer terug te krijgen. Het is niet onmogelijk maar u moet zich hierover goed informeren.

Zie ook: https://www.nederlandersbuitennederland.nl/issues/dubbele-nationaliteit/

GNBCC | News