Regeerakkoord: erkenning problemen nationaliteitswetgeving - echte verandering onzeker

17-12-2021

Regeerakkoord: erkenning problemen nationaliteitswetgeving - echte verandering onzeker

Vandaag is door coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU het regeerakkoord gepresenteerd, getiteld “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“. Enkele passages hiervan zijn rechtstreeks van belang voor de Nederlanders buiten Nederland. Duidelijk is dat onze jarenlange lobby gehoord wordt: om problemen op te lossen, moet namelijk eerst erkend worden dat er een probleem ís. Daar zijn we nu aanbeland: Den Haag erkent dat er problemen zijn met de nationaliteitswetgeving. Of dit echt tot positieve verandering gaat leiden – dat is nog te vroeg om te zeggen.

We lichten op onze website alle passages uit het regeerakkoord er uit die relevant zijn voor Nederlanders in het buitenland. We geven als stichting ons commentaar op elke passage, maar hebben ook reacties van een advocaat en hoogleraar die veel weten over deze materie.

 

Lees verder via de bron: https://mailchi.mp/snbn/15122021?e=7d8519b05e

GNBCC | News