Nog enkel dagen registratiemogelijkheid historische verkiezingen - registreer uiterlijk 31 januari

27-01-2023

31 januari a.s. Op die dag kunnen NLers buiten NL zich ten laatste registreren om mee te mogen doen met de aankomende verkiezingen voor het Kiescollege / Eerste Kamer, op 15 maart a.s. Let op: zelfs als je al eerder geregistreerd stond voor bijvoorbeeld de Tweede Kamerverkiezingen, dan nog moet je je eenmalig registreren. Oftewel: geen registratie = geen stembiljet.

Waarom zou je je überhaupt registreren? Wat heeft dat voor zin? Deze vragen krijgen we geregeld, en inderdaad is voor bijna iedereen de Eerste Kamer een ver-van-ons-bed-show. En toch: als medewetgever bepaalt de Eerste Kamer, samen met de Tweede Kamer, of bepaalde wetten worden aangenomen dan wel tegengehouden. Denk aan bankzaken, dubbele nationaliteit, pensioenen, stemmen vanuit het buitenland, consulaire zaken, onderwijs in het buitenland – allemaal zaken die diréct impact hebben op ons eigen leven, ook al wonen we niet in Nederland. En dan is het natuurlijk vreemd dat wij, vanuit het buitenland, parlementariërs die hierover beslissingen nemen niet ter verantwoording zouden kunnen roepen via verkiezingen. Dat democratische tekort is nu weggewerkt, zoals ook hier toegelicht in een radio interview met SBS Dutch Australia.

Inmiddels hebben zich zo’n 30.000 NLers geregistreerd. Bij elke 5.000 registraties meer, krijgt het Kiescollege 2 zetels erbij (en dus meer invloed op de uiteindelijke samenstelling van de Eerste Kamer). De gekozen Kiescollege-leden zullen op 30 mei a.s. in Den Haag (en in persoon) voor de Eerste Kamer gaan stemmen. Registraties zijn dus echt heel belangrijk; roep je eigen kennissen, vrienden en familieleden in het buitenland op om zich ook te registreren! Hoort zegt het voort, met verwijzing naar deze registratielink.

Drie van de SNBN-bestuursleden (te weten Simon Lobach (GroenLinks), Fieke van de Ven (VVD) en Eelco Keij (D66)) zullen op de respectievelijke kieslijsten van hun eigen partij staan, en daarmee direct verkiesbaar zijn door NLers buiten NL. Zij zullen op persoonlijke titel deel uitmaken van hun partijcampagnes, die met name zal lopen van 1 februari a.s. tot 15 maart a.s. Als SNBN wensen we hen veel succes en we hopen we dat hun posities op de kieslijsten bij zullen dragen aan een hogere registratie- en stemopkomst!

 

Voor meer informatie & bron hier 

GNBCC | News