Succesvolle start verkiezingen Eerste Kamer vanuit buitenland – campagnes kunnen beginnen

10-02-2023

Vandaag heeft de overheid bekendgemaakt dat 37.173 Nederlanders vanuit 177 landen zich hebben geregistreerd voor de aankomende verkiezingen van het nieuwe Kiescollege Niet-Ingezetenen (en daarmee indirect voor de Eerste Kamer):

De kiezers die in het buitenland wonen kunnen stemmen voor 129 kandidaten uit 27 landen; 12 politieke partijen en 1 onafhankelijke kandidaat.“ Dit betekent dat het Kiescollege 25 zetels zal krijgen.

Via dit Kiescollege kunnen Nederlanders buiten Nederland dit jaar voor het eerst invloed uitoefenen op de verkiezingen voor de Eerste Kamer, net zoals Nederlanders in Nederland dat via de Provinciale Staten kunnen doen. De inschatting is dat vanaf 13 februari de stembiljetten en kandidatenlijsten worden verzonden.

Uitstekende start’
De SNBN ziet dit als een uitstekende start, temeer:
– deze verkiezingen vanuit het niets moesten bekendgemaakt en uitgevoerd;
– hiervoor slechts drie maanden de tijd was gegund;
– veel Nederlanders zich niet hebben geregistreerd, niet omdat ze niet mee wilden doen, maar omdat ze dachten (en deels nog denken) dat ze al geregistreerd stónden vanwege het zgn. Permanente Verkiezingsregister;

Ter vergelijking: voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen stonden ruim 90.000 Nederlanders geregistreerd, maar dit is een cumulatief getal, oftewel opgebouwd op basis van meerdere verkiezingen en meerdere bekendmakingscampagnes. Dat de Nederlanders buiten Nederland deze nieuwe verkiezingen zouden “mijden”, zoals Binnenlands Bestuur beweert, is op niets gebaseerd – immers mijden is het bewúst niet mee willen doen. Een verzoek van ons om dit te rectificeren werd niettemin linea recta geweigerd door de hoofdredacteur: “Het artikel waar u op wijst bevat geen feitelijke onjuistheden,” zo luidde het antwoord. Het Financieel Dagblad kwam ook nog met dit artikel over de verkiezingen (screenshots onderaan deze nieuwsbrief).

Ook in Nederland zelf hebben de politieke partijen goed door dat hier een extra kans op invloed ligt. Maar liefst twaalf politieke partijen en één kandidaat op persoonlijke titel doen mee aan deze verkiezingen; dat betekent dat Nederlanders buiten Nederland op één van hen een voorkeursstem mag uitbrengen. De verwachting is dat de stembiljetten rond deze week digitaal verstuurd gaan worden naar iedereen die zich geregistreerd heeft. Let dus ook op je spamfolder!

Voor meer info, klik op de volgende link 

GNBCC | News