DOORBRAAK! – Nieuwe wetgeving nationaliteitsrecht in de maak

01-12-2022

Feit: op 18 oktober jl. organiseerde de SNBN een zeer drukbezocht webinar, met Tweede Kamerleden, over dubbele nationaliteit en het ontbreken van actie op dit terrein.

Feit: op 19 oktober jl. werden door nagenoeg alle webinar-aanwezige Tweede Kamerleden kamervragen aan de regering gestuurd over dit onderwerp.

Deze vragen zijn onlangs beantwoord en eindelijk geeft de regering nu aan binnenkort met een nieuw wetsvoorstel te komen. De minister stelt op de punten automatisch verlies Nederlanderschap en herkrijging Nederlanderschap actie te gaan ondernemen:

“Ik bereid een wetsvoorstel voor dat de Rijkswet op het Nederlanderschap op deze twee onderdelen wijzigt. (…) Ik streef ernaar een conceptwetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2023 in (internet)consultatie te geven.”

De internetconsultatie is een tijdelijk portaal dat geopend wordt, waarin iedereen zijn/haar (on)genoegen kenbaar mag maken over de voorgestelde wet. Daar zullen we natuurlijk gebruik van maken, maar we willen de juristen op het ministerie bij dezen alvast de volgende suggesties meegeven (want we zijn natuurlijk niet naïef: een “herziening” kan in principe nog alle kanten op gaan, nieuwe restricties opleveren etc):

Het ouderwetse en 19e-eeuwse verbod op dubbele nationaliteit (nee, tenzij) wordt afgeschaft en omgedraaid (ja, tenzij) – dat wil zeggen dat je bij aanvaarding van een nieuwe nationaliteit niet gelijk je Nederlanderschap kwijtraakt als hoofdregel, ongeacht in welk land je woont (maar dat dat wel kán in bepaalde gevallen);

Teruggave van Nederlanderschap – mét behoud van de eerder aangenomen nationaliteit – geldt voor álle onvrijwillige oud-Nederlanders buiten Nederland, niet gekoppeld aan enig willekeurige datum die geen raakvlak heeft met een veel langer durende pijnlijke realiteit.

Verdere suggesties voor het aankomende wetsvoorstel zijn welkom: graag onderaan deze nieuwsbrief of via info@snbn.nl. Wij zullen deze suggesties waar mogelijk bundelen en tijdens de internetconsultatie indienen.

NB – bovenstaande suggesties komen niet uit de lucht vallen, maar zijn gebaseerd op veel gesprekken, input en relevante communicatie. Al in 2016 (!) noemde de Nationale Ombudsman in het rapport “En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt” de volgende suggesties over automatisch verlies en mogelijkheid tot herstel:

Lees verder door te klikken op hier

 

GNBCC | News