Reactie Advocatenkantoor Op Wetsvoorstel Nederlanderschap

28-04-2023

Reactie Advocatenkantoor Op Wetsvoorstel Nederlanderschap

In de vorige nieuwsbrief schreven we over onze grote teleurstelling richting het nieuwe wetsvoorstel Nederlanderschap en (verlies) nationaliteit. SNBN-voorzitter Eelco Keij heeft hier onlangs via radio SBS Dutch Australia nog een een verdere reactie op gegeven.

Het in Amsterdam gevestigde kantoor Everaert Advocaten, experts op dit terrein, heeft inmiddels ook een officiële reactie gegeven, die van dezelfde teneur is als die van de SNBN:

“Het huidige wetsvoorstel doet geen recht aan de belofte in het coalitieakkoord (2021-2025). Niet alleen wordt het automatisme waarbij het Nederlanderschap verloren kan gaan na langdurig verblijf buiten de EU met een meervoudige nationaliteit gehandhaafd (de enige verbetering is dat er slechts eenmalig een stuitingshandeling nodig is), maar ook schiet de voorgestelde optieregeling op meerdere fronten te kort om een duurzame oplossing te creëren voor álle oud-Nederlanders die onbedoeld, ongewild of onbewust hun Nederlanderschap zijn verloren.”

De volledige reactie van Everaert Advocaten is hier te lezen. Daarnaast willen we er iedereen graag op wijzen dat t/m 15 mei nog op dit wetsvoorstel in deze zgn. internetconsultatie-fase gereageerd kan worden, individu of organisatie, via deze link.

Voor meer informatie, klik op : https://mailchi.mp/snbn/24042023?e=7d8519b05e

GNBCC | News