Terugblik 2023 & vooruitblik 2024: paspoorten, behoud Nederlanderschap, openstelling bestuursfuncties en veel meer

12-01-2024

Terugblik 2023 & vooruitblik 2024: paspoorten, behoud Nederlanderschap, openstelling bestuursfuncties en veel meer

Het nieuwe jaar is begonnen en dat brengt altijd een moment van reflectie met zich mee. Het bestuur wil alle vrijwilligers, lezers, en donateurs van harte bedanken voor het blijvend ondersteunen van de doelstellingen van de SNBN: de belangenbehartiging van alle Nederlanders buiten Nederland.

Met droefheid hebben we eerder dit jaar bericht gekregen van het overlijden van Alex Gouw, die sinds 2020 vanuit Spanje Regionaal Vertegenwoordiger was voor de SNBN. Vanaf het begin dat hij bij de SNBN zat, heeft hij zich hard voor de Nederlanders in het buitenland ingezet en we missen zijn aanwezigheid zeer. Wij willen zijn familie nogmaals sterkte wensen met dit verlies.

2023 was een jaar van vele nieuwe gebeurtenissen en activiteiten. Er is een nieuwe enquêtecommissie opgericht (die heel actief is!), we hebben een Kiescollege Festival georganiseerd om digitaal stemmen vanuit het buitenland politiek te agenderen, we mochten vanuit het buitenland voor het eerst stemmen voor de Eerste Kamer via het Kiescollege Niet-Ingezetenen, we zijn via een openbare wedstrijd bezig met de zoektocht naar een passende vlag voor de "Nederlandse buitenlandprovincie" en gewenst of niet: het kabinet viel waardoor we eind 2023 ook nog eens naar de stembus mochten.

Ook verkiezingen in 2024

Over verkiezingen gesproken: we willen alvast de aankomende Europese Parlementsverkiezingen noemen: deze zullen over een half jaar plaatsvinden, van 6 tot 9 juni 2024. Let op: wil je mee kunnen stemmen vanuit het buitenland, zorg er dan voor dat je geregistreerd staat – registreren kan hier. Als je al geregistreerd stond voor de vorige verkiezing(en) hoef je nu niets te doen.

Voor het komende (lustrum!)jaar heeft het bestuur ook al meerdere plannen in het verschiet, zoals het oprichten van enkele nieuwe commissies, het - uiteraard - scherp bijhouden van de nieuwe regering & politieke verhoudingen in Den Haag voor wat betreft de belangen van de Nederlanders buiten Nederland. Met betrekking tot dit laatste kunnen we nu alvast mededelen dat het initiatiefwetsvoorstel dubbele nationaliteit, dat afgelopen oktober is ingediend door Pvda-GroenLinks-D66, niet controversieel is verklaard en binnenkort ingediend zal worden. We zullen het verloop hiervan, inclusief voor- en tegenargumenten van de politieke partijen, nauwgezet in de gaten houden.

Behoud van Nederlanderschap blijft natuurlijk een hoofdthema, ook in 2024. Nog steeds verliezen Nederlanders ongemerkt en ongewild hun Nederlanderschap. Dit moet stoppen; niemand is hierbij gebaat, ook Nederland zelf niet. Af en toe horen we een succesverhaal van iemand die het tóch terug heeft weten te krijgen, zoals blijkt uit dit verhaal van Alexander, die met behulp van Everaert Advocaten in 2023 het Nederlanderschap weer terugkreeg. Een succesverhaal met een wrang smaakje, want eigenlijk zou dit niet nodig moeten zijn!

Moet je binnenkort je paspoort verlengen? Let op!

Opgelet: omdat in 2014 paspoorten 10 jaar geldig werden, hebben veel mensen de verlenging van hun paspoort tot dat jaar uitgesteld - wat zoveel betekent dat dit jaar, 2024, er een hausse aan verlengingsaanvragen verwacht wordt, met dus eventuele lange wachttijden. Wees er op tijd bij!

Ervaringen en waarschuwingen zijn welkom op info@snbn.nl

Tot slot gaat een heel speciaal dankwoord uit naar Simon Lobach (GroenLinks) en Bernard Naron (PvdA), die onlangs afscheid genomen hebben van het bestuur. Beiden zijn mede-oprichter van de SNBN en mede-pionier in de belangenbehartiging van de Nederlanders buiten Nederland; dankzij hun inspanningen zijn zowel bij de PvdA als GroenLinks grote stappen vooruitgezet in deze belangenbehartiging. Heel veel dank!!!

Daarmee stellen we ook gelijk hun twee bestuurszetels open voor nieuwe invulling – heb je zelf interesse het SNBN bestuur te versterken, en ben je lid van PvdA of GroenLinks? Wil je hier meer over weten, of jezelf al kandidaat stellen? Laat het ons weten via info@snbn.nl. Kandidaatstelling kan t/m zondag 18 februari 2024.

Het voltallige bestuur wil iedereen graag een goed, succesvol en gezond 2024 toewensen – we zien uit naar jullie blijvende betrokkenheid!

Ook aankomend jaar: dank aan onze donateurs!

Als stichting hebben we natuurlijk gewoon lopende kosten voor hele praktische zaken als website, nieuwsbrieven et cetera. Het is daarom geweldig dat veel van jullie zo nu en dan een kleine of grote donatie doen (in valuta naar keuze!). Daardoor kunnen wij ons werk (pro bono) ongehinderd doen. Heb jij iets over voor de Stichting Nederlanders Buiten Nederland, dan is een een donatie altijd welkom en gemakkelijk online te doen.

klik hier voor de link.

 

GNBCC | News